Projekty w 2017

W tym roku nasza Fundacja realizowała następujące inicjatywy:

W tym roku współorganizowaliśmy: