Technologia w służbie nauki

W ramach projektu „Interdyscyplinarny cykl szkoleń Technologia w służbie nauki”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zorganizujemy szereg warsztatów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w prace kół naukowych oraz mediów akademickich, których celem będzie przekazanie nowych, praktycznych umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami, zarządzaniem i realizowaniem projektów, współpracy w grupie, motywowaniu członków zespołu do działania, a także poszerzenie wiedzy z dziedzin takich jak prawo (o szkolnictwie wyższym), ekologia oraz pokazanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, aby ułatwić im funkcjonowanie w środowisku uniwersyteckim.

Do projektu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli kół naukowych oraz mediów akademickich, studentów i doktorantów, ze wszystkich uczelni w Lublinie. Program warsztatów będzie uniwersalny, uczący umiejętności miękkich przydatnych w pracy naukowej i badawczej niezależnie od dziedziny nauki oraz w aktywnym życiu studenckim.

Warsztaty odbędą się w dniach 23-25 października oraz 14-15 listopada 2020 w Lublinie i będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów. Trenerzy przekażą Wam swoją wiedzę i nauczą wielu przydanych umiejętności. Co należy zrobić, aby wziąć udział w warsztatach? Przede wszystkim wyślij zgłoszenie przed 14 października 2020. A potem poczekaj, aż potwierdzimy udział w warsztatach!

Jak zgłosić się na warsztaty?

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach, zgłoś się za pośrednictwem tego formularza. Szukamy osób aktywnych, zaangażowanych w życie ich uczelni, chcących się rozwijać, lubiących nowe wyzwania. Jeśli jesteś właśnie taka / taki, zgłoś się! Odpowiedź o zakwalifikowaniu się na warsztaty otrzymasz 15 października 2020.

Program warsztatów

W ramach tego projektu chcielibyśmy zaprosić Was na następujące warsztaty:

Cześć warsztatów ma jeszcze robocze tytuły, więc mogą one ulec zmianie. Wiele z tych tematów będzie trwać więcej niż jedną godzinę, bo zdajemy sobie sprawę, że np. nauczenie się programu InDesign nie zajmie nam tylko jednej godziny, a dziesiątki godzin!